Hayat telindeki melodi aşk mızrabıyladır.

— İkbâl